Romány

(2014) TI NEPOHŘBENÍ

Roku 1617 objevují ztroskotalí velrybáři v severních pustinách neznámou hmotu.
Roku 1620 je ve vší tichosti ukončen poslední čarodějnický proces na Moravě.
Roku 1640 je ve finském přístavu Raumě uvězněn nic netušící mladík.
Hned nato celé město pohlcují plameny.
Jak všechny tyto události pojí současný nález zmrzlého muže nedaleko polární základny Barneo?
Pro odpovědi je potřeba projít očistcem, kde nenávist má svrchovanou moc, láska cenu smrti, krutost je přirozeností a bolestná agónie požehnáním.

“Staň se mou živoucí nenávistí”

KOUPIT / KOUPIT E-BOOK

(2019) DĚTI RAUMY

Katie Waarmetsové se podařilo najít čtyři staletí spícího muže, který je nositelem nesmrtelnosti.
O jeho probuzení se dozvídají Katiini spojenci i dosud neznámí zrůdní pronásledovatelé.
Rozdíl mezi lidmi a monstry se brzy stírá v zájmu jediného cíle – věčného života.
Co a koho budou ochotni obětovat, aby jej získali? Kam až posunou hranici vlastního svědomí nebo bolesti?
Začíná nerovný boj, ve kterém strach, oddanost a msta dostávají zcela nový rozměr.

“Dej si pozor na to, co si přeješ”

KOUPIT

.

ODKAZ NA VŠECHNY SOUVISEJÍCÍ POVÍDKY

Postavy:

Violet SAMUEL SEGETH – cestovatel znalý několika jazyků, rybář a hudebník. Narozen v 30. srpna roku 1619 ve Zlíně, Českém království, nakažen ve věku 21 let ve Švédském království, v přístavu Rauma. Rozhovor se Samuelem Segem

 

 

Violetka KATIA WAARMETS – vyhlášená švadlena, kuchařka a zpěvačka, později ochránkyně Adama Segetha. Narozena 15. února roku 1617 v Raumě, Švédském království, nakažena tamtéž ve věku 23 let.

 

 

Violetka a „jediná skutečná čarodějnice,“ paní MARÍNA Sabášková – narozena roku 1593 ve Zlíně, nakažena tamtéž ve věku 25 let.

 

 

Violet DOMINIK– vášnivý velrybář, bratr Ibrahima. Narozen v roce 1594 v Praze, Českém království, nakažen a pohřben ve věku 27 let.

 

 

Violetka BRIGITA – narozena nedaleko Berouna v roce 1593, nakažena a pohřbena byla kdesi v Českém království ve věku 28 let.

 

 

ALEXANDRA NORRY MOCANUOVÁ – věk: 26 let. Samuelova dárkyně v současnosti.

 

AIRI – luštitelka hlavolamů a Samuelova dárkyně.

MIIJA – zlodějka a služebnice paní Maríny, později Samuelova dárkyně. 

 

 

ADAM SEGETH – Samuelův bratr, jediný přeživší z rodiny Segethů.

 

 

DANIEL VANILI SOKOL – potomek Adama Segetha, věk 29 let.

 

 

PATRIK SOKOL – potomek Adama Segetha, věk 31 let.

DAVID MULDERIG – potomek Adama Segetha, věk 42 let.

SOFIE SEGETHOVÁ – poslední ženský potomek Adama Segetha, věk 118 let.

MIKKO WAARMETS – Samuelův nejlepší přítel a Katiin bratr, hudebník.

JOHANNES EHALA – mořeplavec a Samuelův a Mikkův mentor.

IBRAHIM – ten, který nalezl elixír, cestovatel a učenec, bratr Dominika.

TIMO KAI MÄENPÄÄ – chlapec proměněný a upálený v kostele Svaté Trojice v Raumě roku 1640.

Violet TIBOR– Marínin služebník, malíř.

TARMO/KALEV – Marínin lidský služebník

 

Foto: Hanina Veselá, Ilustrace: Kristina Haidingerová, Štěpánka Pavlíková a Filip Kyselo

Další informace a fotky ZDE

Grafiky Aleše Tošenovského:

 

.