TRASH

Zpět

Malá antologie znepokojivých příběhů –  literární příloha časopisu Milk & Honey.

Sestavil Miroslav Pech / Autoři: Jiří Sivok, Kristina Haidingerová, Mark E. Pocha, Roman Vojkůvka / Obálka, ilustrace a grafická úprava: Michal Tejmar / Vydal Milk&Honey a Jihočeský kraj

KOUPIT